Blog

Deze blog is gemaakt in GO. Ik wou een nieuwe taal leren en koos voor GO. Hierin heb ik dan een SSG (static site generator) gemaakt. Deze SSG vormt op basis van markdown bestanden de website waar je nu naar kijkt. Voor de stijling van de website gebruik ik TailwindCSS.

De broncode van deze blog is online beschikbaar: https://github.com/Yendric/blog