Handige tools

Welkom op de website van Yendric Van Roey. Hier vind je informatie over mijn projecten en over mijn dagelijks leven.

SSL CERTIFICAAT MAKEN

Om een gratis ssl certificaat te maken gebruik je best certbot, om dit te installeren doe je het volgende:

sudo add-apt-repository ppa:certbot/certbot
sudo apt update
sudo apt install certbot
service nginx stop

Na de installatie kunnen we meteen beginnen, je kan ‘domeinnaam.be’ vervangen door jouw domeinnaam en domeinnamen toevoegen met -d.

certbot certonly -d domeinnaam.be
service nginx start

Om een wildcard (*) certificaat te maken doe je het volgende:

certbot certonly --manual -d "*.domeinnaam.be" -d domeinnaam.be --preferred-challenges dns-01 --server https://acme-v02.api.letsencrypt.org/directory
service nginx start

Om je ssl certificaten te verlengen doe je het volgende:

certbot renew

Nginx server blocks

Het is handig om je sites-available aan je sites-enabled te linken.
Om dat te doen doe je het volgende:

sudo ln -s /etc/nginx/sites-available/block.conf /etc/nginx/sites-enabled/block.conf

PHP require & include verschil

require geeft error bij fout
include geeft warning bij fout
_once importeert alleen als het nog niet geïmporteerd is

PHP === en == verschil

=== controleert zowel datatype als overeenkomst
== controleert enkel overeenkomst

Bijvoorbeeld:
"test" == 0 // is true
"test" === 0 // is false

Global helper laravel

Maak een nieuw bestand onder app/Helpers en noem het {JouwFunctie}Helper.php Een voorbeeld is:

<?php
function ikWilKaas()
{
$result = \App\KaasSoorten::all()
return $result;
}

maak nu een helper service provider met het volgende commando

php artisan make:provider HelperServiceProvider

In deze service provider registreer je je helper die je net hebt gemaakt.

require_once app_path('Helpers/{JouwFunctie}Helper.php');

Voeg deze service provider nu toe aan config/app.php zoals hier:

'App\Providers\HelperServiceProvider',

Nu kan je je functie, in dit geval ikWilKaas() overal in je project oproepen.